Kids

Ziek melden

Als uw kind ziek is, willen wij dit graag zo vroeg mogelijk weten. Als het kan voor 8:15 dan kunnen we de juf/meester voor aanvang van de les op de hoogte stellen. Als dat niet lukt kunt u tot 9 uur de school bellen om dit door te geven.

U kunt daarvoor bellen naar de administratie: 0320-247920

Zonder berichtgeving, maken wij ons zorgen, na 9 uur zullen wij u bellen thuis of op het werk. Het is dus belangrijk dat wij de juiste telefoonnummers hebben.

 

Als uw kind voor onderzoek of behandeling naar doker, tandarts of specialist moet, dan het liefst na schooltijd een afspraak maken. Is dit niet mogelijk dan zijn we wel graag tijdig op de hoogte van de afwezigheid van uw kind.

 

Als uw kind medicijnen nodig heeft of als uw kind, bv. vanwege een allergie, bepaalde dingen niet mag doen, geef die dan door aan de leerkracht. ook is het voor ons belangrijk om te weten welke kinderen oog- en/of oorklachten hebben.

 

Mocht u ons nader willen informeren over de ziekte/allergie van uw kind, maak dan een afspraak en/of stuur een email aan administratie@horizonlelystad.nl

Vermeld in de e-mail:

- de naam en achternaam van uw kind

- de groep

- wanneer uw kind ziek is geworden

- indien u wenst de prognose (mogelijke terug keer in de groep)

- aanvullende gegevens