Kids

Schoolraad

De Schoolraad van CBS Horizon
De Schoolraad (SR) is een werkgroep die bestaat uit ouders en één leerkracht van school, en is betrokken bij de organisatie van verschillende activiteiten en feesten:
  • sinterklaasfeest
  • kerstviering
  • nieuwjaarinstuif
  • paasontbijt
  • avondvierdaagse

 

De schoolraad vergadert circa 6 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over het reilen en zeilen van de school, over kleine en grote problemen waarmee de school, leerkrachten en de leerlingen te maken hebben of zouden kunnen krijgen.

Heeft u aanvullingen of een punt die u besproken wilt hebben, dan kunt u dit bij één van de leden van de schoolraad indienen of per mail verzenden aan: sr.horizon@scpo-lelystad.nl

 

De schoolraad vertegenwoordigen alle ouders. Wij zijn een klankbord voor iedereen en zorgen voor communicatie en advies naar de medezeggenschapsraap en de leerkrachten van school.

Elke ouder kan hier zijn steentje in bijdragen om te bouwen aan een school waarin elk kind zich thuis voelt.

Voor de schoolraad hebben wij altijd de hulp van ouders nodig. Voel jij je aangesproken en heb je interesse om samen met andere ouders en het schoolteam te bouwen aan een school waarin alle kinderen zich goed voelen? Laat het ons weten door contact op te nemen met één van de leden.

De vergaderingen zijn openbaar, dus kom gerust eens kijken en meepraten! 

 

De schoolraad bestaat uit:

 

Marc Linsen (aftredend voorzitter)

Jennifer de Bruin (aftredend penningmeester) 

Nicola Visscher (lid) 

Jennefer van Soest (lid) 

Annemarie Martens (lid)

Jessica Brandsen (lid)

Noortje Friederich (aftredend lid)

Marjolijn Keereweer (aftredend lid)

Yvonne van Os (aftredend lid)

 

Contact: SR@horizonlelystad.nl 

 

 

Ouderbijdrage

De school ontvangt van de overheid alleen de kosten voor het lesprogramma. Om extra activiteiten die buiten het gewone lesprogramma vallen toch te kunnen aanbieden, vragen we aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Met de ouderbijdrage draagt men bij aan de kosten van o.a. de avondvierdaagse, Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag en diverse (sport) activiteiten.

 
De vrijwillige ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht maar zonder ouderbijdrage zal het moeilijker worden onze activiteiten uit te voeren.
Deze bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en voor het komende schooljaar is dit 
€ 20,- per leerling. En er wordt geen verschil in bedrag worden gemaakt, bij meerdere kinderen op school. Aan het begin van het schooljaar wordt de ouderbijdrage aan de ouders in rekening gebracht.
 
Daarnaast wordt aan de ouders apart een bijdrage gevraagd voor: de kleuterdag, het schoolreisje en voor de kinderen van groep 8 wordt een eigen bijdrage voor het kamp gevraagd.
- Kleuterdag (groep 1 & 2) € 12,50 per kind
- Schoolreisje (groep 3 t/m7) € 27,50 per kind
- Kamp (groep 8) € 100,00 per kind