Kids

Verlof aanvragen

Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig. De school kan en mag hen geen vrijaf verlenen buiten de periodes die in het vrijedagen en vakantierooster zijn aangegeven. Wanneer verlof toch gewenst is vanwege geldige redenen zoals een huwelijk of een jubileum, dan moet u hiervoor een verlof aanvraagformulier invullen.

Dit formulier is te downloaden via de website en te verkrijgen bij de schooladministratie op dinsdag en donderdag.

Als u beschikt over een soort van bewijs, bijvoorbeeld een uitnodiging in geval van een huwelijk of jubileum, dan zouden we daar graag een kopietje van krijgen. Bij een controle kan de school dat dan overleggen ter ondersteuning van het goedgekeurde verlof. We begrijpen dat dit extra werk is voor u, bij voorbaat dank voor uw medewerking en begrip.

 

Let op: het aanvragen van verlof vanwege bijzondere omstandigheden geldt ook voor 4-jarigen. Wij moeten in onze administratie aantonen waarom een leerling afwezig is.

 

Verlof voor een dag of dagdeel dient 2 weken van te voren worden aangevraagd.

Verlof voor meerdere dagen dient 8 weken van te voren worden aangevraagd en kan slechts incidenteel en bij uitzondering in overleg met de directie verleend worden. 

 

Als leerlingen zonder opgaaf van reden en zonder toestemmingverzuimen van school, dan wordt dit genoteerd in het verzuimregister. De leerplichtambtenaar wordt dan op de hoogte gesteld.