Kids

Schoolbibliotheek

Horizon is een "Bibliotheek op school" school

De Bibliotheek op School betekent samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesvaardigheid en informatievaardigheden van basisschoolleerlingen. En dat eerste is essentieel. Taalvaardigheid is immers dé bepalende factor voor schoolsucces. Ter illustratie: door een kwartier vrij lezen per dag, leert een kind maar liefst duizend nieuwe woorden per jaar!

 

Horizon werkt samen met stichting FlevoMeer bibliotheek, leerlingen kunnen digitaal boeken lenen op school.

Ook thuis kunt u de schoolbibliotheek benaderen:

https://webcat.fbn-net.nl/swf/lelystad/horizon/

Hiervoor heeft uw kind een inlognaam en wachtwoord nodig. 

Bibliotheek op school

 

Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Basisschool en bibliotheek delen de doelstelling om van kinderen betere lezers te maken. De bibliotheek kan de school helpen dit doel te bereiken: met goede, actuele boeken en deskundigheid.Een structurele samenwerking tussen bibliotheek en school is dan ook van cruciaal belang. Deze samenwerking noemen we de Bibliotheek op school.

 

De Bibliotheek op School betekent samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesvaardigheid en informatievaardigheden van basisschoolleerlingen. En dat eerste is essentieel. Taalvaardigheid is immers dé bepalende factor voor schoolsucces. Ter illustratie: door een kwartier vrij lezen per dag, leert een kind maar liefst duizend nieuwe woorden per jaar!

 

Beter lezen

 

Meer lezen, beter in taal dat geldt voor ons allemaal. Leesbevordering en taalonderwijs zijn gebaat bij samenwerking door relevante partijen als de gemeente, het onderwijs, de kinderopvang en de bibliotheek. Uit de praktijk blijkt dat leesbevorderingsnetwerken de samenwerking tussen (onderwijs)instellingen en de bibliotheek verbeteren. De problematiek van taalachterstand en schooluitval vraagt om een integrale benadering. Zie voor meer informatie: www.debibliotheekopschool.nl waarin voor zowel basisonderwijs, gemeente als over bibliotheek meer informatie staat.