Kids

Aanmelden leerling

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben we alleen nog plek in groep 1 en 4.

Dit betekent dat de groepen 2, 3, 5, 6, 7 en 8 vol zijn. 

Voor het schooljaar 2024-2025 hebben we plek in groep 2, 5, 6 en 8.

Dit betekent dat de groepen 1, 3, 4 en 7 voor komend schooljaar al vol zitten. Voor leerlingen die geboren zijn ná 1 november 2020 is er wel weer plek. 

 

Wilt u uw met/voor uw zoon of dochter een kennismaking met CBS Horizon inplannen? Neem dan contact op met de directie: 

Bianca Bakker: 0320-247920

of stuur een e-mail aan: administratie.horizon@scpo-lelystad.nl


In de mail graag de volgende gegevens vermelden:
- naam ouders
- adresgegevens
- telefoonnummer
- naam kind
- geboortedatum kind
- emailadres ouders

 

 

Na de kennismaking, bij wederzijds vertrouwen en als Horizon inderdaad een passende onderwijsplek kan bieden aan uw kind, kan uw kind aangemeld worden. Ouders krijgen het aanmeldformulier veelal na de kennismaking mee naar huis. Als dit aanmeldformulier weer ingevuld teruggekomen is op Horizon, wordt de nieuwe leerling (alvast) aangemeld in ons leerlingvolgsysteem. Het kan ook dat er een vervolggesprek nodig is met de IB-er om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind goed in kaart te kunnen brengen.

Bij voorkeur plannen wij het kennismakingsgesprek met de jongsten in als hij/zij (bijna) drie jaar is.

 

Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind worden de ouders op school uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij het intakegesprek is het kind aanwezig. Tijdens dit gesprek willen we graag informatie over de ontwikkeling van uw kind. De informatie van de ouders helpt ons een goede afweging te maken over de plaatsing van het kind in een kleutergroep. Verder is het een goede gelegenheid voor ouders om vragen te stellen en een (actueel) antwoord van de school te krijgen.