Kids

Nieuws

01 december 2016

Inspectiebezoek

INSPECTIEBEZOEK – 24 NOVEMBER

 

Op donderdag 24 november 2016 is er op Horizon een inspectiebezoek geweest.

Het onderzoek, welke op Horizon heeft plaats gevonden, is een van de onderdelen van het totale onderzoek van de stichting CPO Lelystad. Het totale onderzoek heeft tot doel een antwoord te formuleren op de centrale vraag: “is de sturing op kwaliteit op orde en is sprake van een deugdelijk financieel beheer”.


De indicatoren die op Horizon onderzocht zijn waren: het aanbod, de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, de onderwijstijd, het schoolklimaat, het didactisch handelen van leraren, de afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen, de zorg en begeleiding, de kwaliteitszorg en de naleving van wet- en regelgeving.

Daarnaast zijn er klassenbezoeken geweest, documenten bekeken, gesprekken gehouden met leerlingen, ouders, de leerkrachten, intern begeleider en directie.

Aan het eind van de dag is er een nagesprek geweest met het bevoegd gezag, leerkrachten en de directie.

Het verslag van het inspectiebezoek zal een onderdeel van het bestuurlijk verslag worden. Voor Horizon kunnen we u de volgende ‘uitslagen’ mededelen: 

                                                                             Horizon

   Inspectie

Kwaliteitsgebied OP Onderwijsproces

 

  OP1 Aanbod

voldoende

voldoende

  OP2 Zicht op ontwikkeling

voldoende

voldoende

  OP3 Didactisch handelen

(on)voldoende

voldoende

Kwaliteitsgebied SK Schoolklimaat

 

  SK1 Veiligheid

voldoende

voldoende

  SK2 Pedagogisch klimaat

goed

voldoende

Kwaliteitsgebied OR Onderwijsresultaten

  OR1 Resultaten

onvoldoende

voldoende

  OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

voldoende

voldoende

  OR3 Vervolgsucces

voldoende

voldoende

Kwaliteitsgebied KA Kwaliteitszorg en ambitie

  KA1 Kwaliteitszorg

voldoende

voldoende

  KA2 Kwaliteitscultuur

voldoende

goed

  KA3 Verantwoording en dialoog

voldoende

voldoende

 

 

Naast deze oordelen/bevindigen hebben we als team ook een aantal aanbevelingen gekregen waar we aan kunnen gaan werken om het onderwijs op Horizon nog beter te krijgen.

Deze aanbevelingen worden binnen de schoolraad en de medezeggenschapsraad besproken.